Gliwickiego Centrum Usług Społecznych


Projekt zakłada utworzenie Gliwickiego Centrum Usług Społecznych - miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnościami i zależne oraz ich opiekunowie będą mogli uzyskać między innymi dostęp do bezpłatnych usług asystenckich. Projekt realizowany w ramach Parku Technologii Innowacyjnych Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach zakłada równy dostęp do wszystkich usług zarówno stacjonarnie w Centrum, jak i online za pośrednictwem Internetu, dając osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym możliwość rezerwacji usługi poprzez Internet, telefon i realizowanie jej w środowisku lokalnym. Zakłada się utworzenie 7 miejsc świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności oraz 3 w ramach wolontariatu interwencyjnego. Zostanie zorganizowana wypożyczalnia, która bezpłatnie będzie udostępniać osobom zależnym sprzęt zwiększający samodzielność oraz warsztaty dla opiekunów zwiększające umiejętności opieki nad ON. Realizacje projektu dla ok 220 ON i ich otoczenia.


Termin realizacji 01.09.2016 - 31.08.2018

Wartość projektu: 599 739,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 509 778,78 PLN

Po zakończeniu realizacji projektu utrzymana jest trwałość rezultatów. Zarówno usługi asystenckie jak i wypożyczalnia sprzętu funkcjonuje nadal.
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie - walne zebranie

    24.06.2023 godz. 15:00
    Ośrodek PATION
    Jana Śliwki 12, Gliwice

Przydatne linki