Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jana Śliwki 12 dla Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM”


Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Jana Śliwki 12 w Gliwicach, na cele działalności Stowarzyszenia SEZAM. Zakres prac obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne wskazane w audycie energetyczny prowadzące do zmniejszenie strat ciepła budynku dzięki dociepleniu przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, poprawę sprawności systemu c.o. i c.w.u, wprowadzenie wentylacji mechanicznej, oraz zainstalowanie instalacji solarnej (OZE). Termomodernizacja umożliwi uzyskanie efektu ekologicznego oraz poprawę efektywności energetycznej. Inwestycja zaplanowana przy włączeniu partnerów lokalnych, z uwzględnieniem wniosków z konsultacji społecznych.

Projekt realizowany od 01.06.2016 do 31.05.2022 r. na terenie Subregionu Centralnego i powiązany z działaniami finansowanymi ze środków EFS.

Wartość projektu: 3 598 669,03 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 877 982,51 PLN
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie - walne zebranie

    24.06.2023 godz. 15:00
    Ośrodek PATION
    Jana Śliwki 12, Gliwice

Przydatne linki