WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie w dniu 29-08-2020. Relacja dostępna będzie na platformie YOUTUBE między godziną 12.00 a 20.00.

Szczegółowe informacje zostaną wysłane do każdego z osobna drogą e-mailową.

 

Poniżej harmonogram  WALNEGO Zgromadzenie na dzień 29.08.2020r., dokumenty sprawozdań oraz krótka prezentacja podsumowująca cały rok 2019:

1. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA
2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I SEKRETARZA
3. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  W 2019
4. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019
5. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
6. ZAKOŃCZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
7. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDAŃ I UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI PRZESŁANE DROGĄ EMAILOWĄ DO DNIA 29.08.2020 DO 22.00.
8.WOLNE WNIOSKI PRZESŁANE DROGĄ EMAILOWĄ DO DNIA 29.08.2020 DO 22.00.

Załączniki:

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie

    16.12.2023 godz. 15:00
    Ośrodek PATION
    Jana Śliwki 12, Gliwice
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT