REHABILITACJA


Stwardnienie rozsiane zwane jest „chorobą o 100 twarzach”, ze względu na zróżnicowany obraz chorobowy u każdego pacjenta. W naszej placówce rehabilitacja prowadzona jest indywidualnie, z wcześniej przeprowadzoną diagnostyką funkcjonalną i wyznaczeniem przez terapeutę wraz z pacjentem celów terapeutycznych, w efekcie czego jest możliwe stworzyć najbardziej efektywnego planu terapii. W naszym centrum rehabilitacja obejmuje zarówno pacjentów poruszających się samodzielnie, jak i tych których pogorszenie stanu zdrowia powoduje czasową lub trwałą utratę samodzielności. Proces fizjoterapeutyczny u takich pacjentów ukierunkowany jest na jak najszybsze usamodzielnienie chorego w obrębie czynności dnia codziennego oraz lokomocji w miejscu zamieszkania. Rehabilitację w naszych projektach realizujemy na zasadach projektów unijnych.

W naszej pracy wykorzystujemy metody opierające się na kompleksowej kinezyterapii i terapii manualnej, opierające się na neurofizjologicznych czynnościach wykonywanych w trakcie codziennego funkcjonowania. Terapia uwzględnia odczuwanie ruchów własnego ciała, skupia się na fizjologicznym wykonywaniem ruchu oraz jak największym czynnym udziałem w terapii pacjenta. Naszym celem jest jak najdłuższe podtrzymywania sprawności pacjenta, odzyskiwanie utraconych funkcji, poprawa jakości i komfortu życia. Terapia uwzględnia odczuwanie własnego ruchu oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej.

W naszym ośrodku wykorzystujemy do pracy różnego rodzaju sprzęty pomagające w pracy z naszymi pacjentami. Stosujemy ćwiczenia czynno-bierne z użyciem sprzętu typu rotory, szyny CPM. Pionizacje przy pomocy elektrycznych pionizatorów. Trening stylizacji przy pomocy platformy HUR SmartBalance oraz Cyber-Oko. Ćwiczenia z obciążeniem w HUR Pulley Functional. Dla podopiecznych dostępne jest korzystanie z cykloergometrów i bieżni elektrycznej.
Metody stosowane w pracy:

 • Metoda PNF (torowanie mięśniowo-nerwowe),
 • Koncepcja IBITA Bobath
 • Terapia manualna Ackermanna,
 • Terapia powięziowa FDM,
 • Terapia manualna według standardów IFOMPT,
 • Terapia Manualna wg Koncepcji Plaatsmana,
 • Kinezjotaping i taping rehabilitacyjny,
 • Masaż tkanek głębokich,
 • Reedukacja chodu,
 • Stymulacja sensoryczna przy zaburzeniach czucia powierzchownego i głębokiego
 • Poprawa funkcji życiowych - stymulacja połykania, terapia oddechowa, mobilizacja przepony, aktywna zmiana pozycji w łóżku,
 • Pomoc w doborze zaopatrzenia ortopedycznego,
 • Edukacja rodzin i opiekunów pacjenta

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

 • Spotkanie

  22.06.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT