Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jana Śliwki 12 dla Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM”


Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Jana Śliwki 12 w Gliwicach, na cele działalności Stowarzyszenia SEZAM. Zakres prac obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne wskazane w audycie energetyczny prowadzące do zmniejszenie strat ciepła budynku dzięki dociepleniu przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, poprawę sprawności systemu c.o. i c.w.u, wprowadzenie wentylacji mechanicznej, oraz zainstalowanie instalacji solarnej (OZE). Termomodernizacja umożliwi uzyskanie efektu ekologicznego oraz poprawę efektywności energetycznej. Inwestycja zaplanowana przy włączeniu partnerów lokalnych, z uwzględnieniem wniosków z konsultacji społecznych.

Projekt realizowany od 01.06.2016 do 31.05.2022 r. na terenie Subregionu Centralnego i powiązany z działaniami finansowanymi ze środków EFS.

Wartość projektu: 3 598 669,03 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 877 982,51 PLN

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

 • Spotkanie

  16.03.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
 • Spotkanie

  27.04.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
 • Spotkanie

  25.05.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
 • Spotkanie

  22.06.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT