ZAPRASZAMY DO PRZECZYTANIA ARTYKUŁU


Dla osób poruszających się na wózkach często problemem w przemieszczaniu się po mieście lub między miastami jest pokonywanie barier architektonicznych. Pomimo dostosowania miast dla osób niepełnosprawnych zapewniając podjazdy, platformy i windy, niestety nie brakuje przeszkód takich jak krawężniki, przejścia przez tory tramwajowe, progi w sklepach oraz nierówne nawierzchnie. 

Opanowanie utrzymywania odpowiednio balansu umożliwi bezpieczne pokonanie przeszkód na drodze. Aby wykonać prawidłowo balans należy rozpocząć od ułożenia dłoni na ciągach podobnie jak przy ruszaniu. Wykonując zdecydowany ruch pociągnięcia ciągów w przód, zachowujemy ustawienie tułowia w pozycji wyprostowanej, odrywamy przednie kółka od ziemi i staramy się utrzymać równowagę na tylnych kołach. Po opanowaniu takiego ustawienia następnym krokiem jest przemieszczanie się w balansie, a następnie pokonywanie przeszkód. Podczas nauki balansu ważna jest asekuracja drugiej osoby, ponieważ na początku istnieje ryzyko upadku w tył. Fizjoterapeuta podczas rehabilitacji może poinstruować jak wykonać technikę balansu, pokonać przeszkody oraz jak bezpiecznie i w sposób kontrolowany upadać. 

            Dzięki funduszom pozyskanym w projekcie „Sami Możemy II” mogliśmy stworzyć plac treningowy na terenie naszego Centrum. W związku z tym możemy codziennie wspierać uczestników naszych projektów w doskonaleniu pokonywania barier architektonicznych.

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie

    16.12.2023 godz. 15:00
    Ośrodek PATION
    Jana Śliwki 12, Gliwice
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT