Opieka Wytchnieniowa 2024


Głównym celem Programu jest opieka wytchnieniowa jako wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie:
 1. O znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 2. Traktowane na równi z orzeczeniem wymienionymi w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługa Opieki Wytchnieniowej realizowana będzie wyłącznie w formie 14 dniowego pobytu całodobowego.

Pełny kalendarz turnusów w ramach projektu "Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024"
 • 08.04 – 21.04.2024
 • 22.04 – 05.05.2024
 • 06.05 – 19.05.2024
 • 20.05 – 02.06.2024
 • 03.06 – 16.06.2024
 • 17.06 – 30.06.2024
 • 01.07 - 14.07.2024
 • 15.07 - 28.07.2024
 • 29.07 - 11.08.2024
 • 12.08 - 25.08.2024
 • 26.08 - 08.09.2024
 • 09.09 - 22.09.2024
 • 23.09 - 06.10.2024
 • 07.10 - 20.10.2024
 • 21.10 - 03.11.2024
 • 04.11 - 17.11.2024
 • 18.11 - 01.12.2024
 • 02.12 - 15.12.2024

Realizacje projektu dla 134 osób.
Termin realizacji: 01.04.2024 - 31.12.2024
Dofinansowanie projektu: 1 245 023,77 PLN

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT