Skoordynowane Usługi Zdrowotne dla osób z SM


Projekt koncentruje się na usługach zdrowotnych dla osób chorych na SM z całego województwa śląskiego, poprzez zapewnienie skoordynowanych usług niedostępnych, bądź trudno dostępnych w NFZ, do których zalicza się diagnostykę, specjalistyczne konsultacje lekarskie, terapie i rehabilitację, zapewnienie dziennej opieki medycznej oraz wypożyczalni sprzętu. Projekt realizowany przez PATION w partnerstwie z przychodnią Epm-Osada z Tarnowskich Gór.

Ma na celu wzrost jakości i dostępności usług zdrowotnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w wyniku stworzenia 8 miejsc świadczenia usług zdrowotnych prowadzących do zachowanie lub poprawa stanu zdrowia 120 osób chorych na stwardnienie rozsiane, w tym 84 kobiet zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, poprzez zapewnienie skoordynowanych usług zdrowotnych zgodnych z Ewidence Based Medicine niedostępnych, bądź trudno dostępnych w NFZ, stworzenie 3 miejsc opieki medycznej w formie dziennej oraz wypożyczalni sprzętu dostosowanego do potrzeb chorych na SM na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 lipca 2018 do 31 lipca 2020.

Wartość projektu: 4 091 256,10
Dofinansowanie projektu z UE: 3 477 567,68

Projekt jest w fazie trwałości.
Zachowuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług zdrowotnych po zakończeniu projektu, poprzez udostępnianie 27 miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

Kontakt dla osób chcących skorzystać z usług: tel. 324281690 biuro@sezamsm.pl

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

 • Spotkanie

  27.04.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
 • Spotkanie

  25.05.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
 • Spotkanie

  22.06.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT