Skoordynowane Usługi w Subregionie Centralnym


Projekt skierowany do 120 osób z niepełnosprawnościami z ograniczonym zasięgiem terytorialnym do gmin wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (http://rops-katowice.pl/dopobrania/2015.11.10-3ke.pdf). Jest skierowany do osób z chorobami neurologicznymi z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego na tle demielinizacji zapalnej.

Oferuje usługi społeczne i zdrowotne świadczone w sposób skoordynowany, dostosowany do indywidualnych potrzeb, w formie usług niedostępnych, bądź trudno dostępnych w NFZ, do których zalicza się diagnostykę, specjalistyczne konsultacje lekarskie, terapie i rehabilitację, zapewnienie miejsc pobytu dziennego. Realizowany w partnerstwie z POZ Osada w Tarnowskich Górach. Szczegółów wsparcia oraz zasad korzystania z miejsc pobytowych prosimy szukać w regulaminie projektu. Deklarację chęci przystąpienia do projektu można składać poprzez Formularz Rejestracyjny znajdujący się w katalogu dokumenty do projektu SUSC.

Termin realizacji: 01.05.2020 – 30.04.2022

Wartość projektu: 3 082 851,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 620 423,35 PLN

Projekt jest w fazie trwałości.
Zachowuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług zdrowotnych i społecznych po zakończeniu projektu, poprzez udostępnianie 13 miejsc świadczenia usług zdrowotnych: 7 lekarzy (urolog, kardiolog, endokrynolog, ginekolog, dermatolog, okulista, ortopeda), 1 koordynator (neurolog), 3 specjalistów (psycholog, logopeda, dietetyk), 2 fizjoterapeutów i 5 miejsc świadczenia usług społecznych.

Kontakt dla osób chcących skorzystać z usług: tel. 324281698 biuro@sezamsm.pl
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie - walne zebranie

    24.06.2023 godz. 15:00
    Ośrodek PATION
    Jana Śliwki 12, Gliwice

Przydatne linki